Miljöpolicy

Deprecated: Funktionen wp_make_content_images_responsive är föråldrad sedan version 5.5.0! Använd wp_filter_content_tags() i stället. in /web/u/mjmon14/wp-includes/functions.php on line 6031

Miljöpolicy

MJ Montage skall verka för att förbättra omgivande miljö genom åtgärder som bidrager till att minska vår miljöbelastning. Grunden för vårt arbete skall vara gällande miljölagstiftning. MJ Montage investerar fortlöpande i externa kompetenshöjande åtgärder för personalen, där miljöaspekter ingår som en naturlig del.

MJ Montage arbetar med att minska miljöbelastningen i kontor och vid transporter genom minskad energiförbrukning, pappersåtervinning, sortering av spill för återvinning samt kontinuerlig uppdatering av fordonsparken för minskad drivmedelsförbrukning och därmed minskade utsläpp.