Kvalitetspolicy

Deprecated: Funktionen wp_make_content_images_responsive är föråldrad sedan version 5.5.0! Använd wp_filter_content_tags() i stället. in /web/u/mjmon14/wp-includes/functions.php on line 6031

Kvalitetspolicy

Det är MJ Montages kvalitetspolicy att endast utföra tjänster som är av sådan kvalitet att de förtjänar och vinner kundernas fulla belåtenhet och förtroende genom att vi utför det förväntade arbetet på ett fackmannamässigt och tillförlitligt sätt.

Var och en i organisationen skall ha kunskap om att det är dennes beslut och handlande som påverkar kvaliteten på vårt arbete och våra tjänster.

Kvaliteten och tillförlitligheten skall i alla avseenden vara sådan att den utgör ett väsentligt motiv för våra kunder att alltid anlita MJ Montage.